Facebook Instagram Twitter Wordpress mail
telefon 972 81 87 99 / telefon 694 420 693

Condicions de venda GiroroomsTravel - Agencia de Viatges

CONDICIONS DE VENDA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA I ÚS DEL LLOC WEB GIROROOMS TRAVEL

1. Acceptació de les condicions generals

·Aquestes condicions generals s'apliquen a tots els serveis que ofereix la web de Girorooms Travel i a tots els acords tancats entre Girorooms Travel i l'usuari de la web.

·L'ús del lloc web de Girorooms Travel implica l'acceptació plena i completa d'aquestes condicions generals.

·És molt recomanable que l'usuari rellegeixi aquestes condicions generals d'ús cada vegada que visiti el lloc web, ja que Girorooms Travel es reserva el dret de modificar-les en tot moment i sense notificació prèvia.

 

2. Definicions

·Girorooms Travel SL és una agència de viatges Inscrita al Registre de Turisme de Catalunya amb el número GC-001956 .

·El producte o servei són tots els productes i serveis que posa a la venda Girorooms Travel, que inclouen: hotels, transports, viatges combinats, apartaments, cases rurals, paquets, experiències, entrades, creuers... i tota la informació que proporciona Girorooms Travel.

 

3. Relacions contractuals

3.1. Realització de la comanda

El procés de realització de la comanda és el següent:

 • Un cop feta la cerca per l'usuari, a la pàgina apareixen diversos productes o serveis.

 • Tot seguit, l'usuari clica sobre els productes o serveis que vol adquirir.

 • Una presentació detallada dels productes i serveis, a més del preu, apareix a la web

 • L'usuari pot identificar i rectificar en tot moment els errors que apareguin abans de dur a terme la comanda.

 • L'usuari es compromet de forma irrevocable a comprar els productes i serveis seleccionats en el moment de clicar sobre la icona.

 

3.2. Confirmació de la comanda

Girorooms Travel confirma sense demora a l'usuari la recepció de la seva comanda per correu electrònic, fet que tanca el contracte.

Pertoca a l'usuari d'assegurar-se que les dades donades en el moment de fer la comanda són correctes i que permeten el tractament de la comanda.

Girorooms Travel no assumeix cap responsabilitat si l'usuari no rep la comanda per error o omissió seus en el moment d'introduir les dades.

Girorooms Travel enregistrarà el contracte tancat, que l'usuari pot consultar en cas de queixa.

 

3.3. Refús d'acceptació de la comanda

Girorooms Travel es reserva el dret, únicament a criteri propi, de subordinar la confirmació de la comanda a altres condicions, de suspendre-la o de rebutjar-la, especialment en els casos següents:

 • Dades incompletes o incorrectes en el moment de fer la comanda.

 • Comandes anteriors no pagades o autorització rebutjada pel banc o per l'organisme financer de l'usuari.

 • Comandes d'un nombre exagerat de productes o serveis

En cas que una comanda sigui rebutjada, Girorooms Travel no acceptarà cap pagament o reemborsarà immediatament tots els pagaments rebuts.

 

4. Preu i pagament

·Les descripcions dels productes o serveis que apareixen a la web especifiquen, per a cada producte o servei, les prestacions incloses en el preu.

·El pagament dels productes o serveis es farà via transferència electrònica o pagament amb targeta de crèdit en el moment de sol·licitar el producte ho servei confirmat per el client.

·Es farà un primer pagament corresponent al 25% del valor total del producte o servei, en concepte de reserva. El 75% restant es farà efectiu a la data límit que informi l’agència en funció de les condicions del proveïdor.

·En cas d’anulació una vegada el 25% incial Girorooms Travel no es fa responsable de poder obtenir la devolució per part del proveïdor de la paga i senyal en concepte de reserva que l’usuari ha pagat.

·En cas que el pagament es demostri irregular, incomplet o inexistent, sigui quin en sigui el motiu, s'anuŀlarà la venda dels productes o serveis i els costos que es derivin d'aquest fet aniran a càrrec de l'usuari. Arribat el cas, es pot emprendre una acció civil i/o penal en contra seu.

·Girorooms Travel està autoritzada legalment per reclamar una indemnització, per totes les despeses de recuperació que es derivin de la falta de pagament, d'un total equivalent, com a mínim, al 10% de la suma que es deu, així com el reemborsament dels honoraris d'advocats calculats de manera raonable, i tot això, sense perjudici del dret de Girorooms Travel de reclamar més danys i perjudicis.

 

5. Reclamacions

Totes les reclamacions referents als seus productes es poden adreçar a Girorooms Travel: Avda Costa Brava nº3 - Round Store Local 23. Platja d'Aro o bé al correu electrònic info@giroroomstravel.com

 

6. Responsabilitat de Girorooms Travel relativa a l'ús del lloc web

·Girorooms Travel no es fa responsable, en la mesura del que és possible legalment, en cas de perjudici directe o indirecte causat per una falta o omissió seva, especialment en els següents supòsits:

 • El lloc web no està disponible o té un funcionament tècnic deficient. Girorooms Travel pot interrompre, sense avís previ, l'accés a la web o a una part de la web al seu criteri, i/o modificar-ne detalls o funcions.

 • Quan contingui dades inexactes o incompletes i fins i tot quan contingui errors tipogràfics. L'ús del lloc web es fa a compte i risc de l'usuari.

 • Quan l'ús de la web pugui comportar perill a l'usuari o al seu equip per culpa de virus, atacs de pirates informàtics o elements o programes nocius.

Girorooms Travel no garanteix que la web i els productes i serveis que s'hi proposen siguin compatibles amb l'equip informàtic de l'usuari.

·El lloc web pot contenir enllaços a altres webs pertanyents a tercers. Aquests enllaços només es proporcionen per a la comoditat de l'usuari. Girorooms Travel no assumeix cap responsabilitat pel que fa al contingut de les webs a què aquests enllaços poden redirigir l'usuari. Girorooms Travel no ofereix cap garantia pel que fa al contingut i a l'exactitud del contingut d'aquestes webs, a les quals l'usuari accedeix pel seu compte i risc.

·En cas que Girorooms Travel, per qualsevol motiu, estigui obligada a compensar qualsevol dany , aquesta compensació només ha de cobrir els danys directes i s'ha de limitar al pagament rebut per Girorooms Travel a canvi del producte o servei que hagi causat el dany. Girorooms Travel tampoc assumeix cap responsabilitat en cas de dany o de pèrdua indirecta, pèrdua de benefici, pèrdua de guanys o danys causats per la interrupció d'activitats econòmiques, per pèrdua de dades total o parcial.

 

7. Lliurament

·Excepte si s'indica el contrari, el lliurament dels productes o serveis encarregats es fa a l'adreça que l'usuari hagi indicat en el moment de fer la comanda i només l'usuari és responsable de la recepció de l'enviament. L'usuari es compromet a prendre en consideració la viabilitat material de l'enviament per correu en funció del temps entre la data de la comanda i la data del viatge.

8. Protecció del lloc web

·El contingut, la presentació del lloc web (textos, disposició, logotips, etc.), el nom comercial Girorooms Travel, les marques i altres elements constitutius d'aquesta web estan protegits pels drets inteŀlectuals dels quals és titular Girorooms Travel.

·Queda prohibida la reproducció o comunicació en públic per qualsevol mitjà, l'adaptació, la traducció, el tractament o la utilització, encara que sigui parcial, del contingut d'aquest lloc web sense un acord escrit i previ amb Girorooms Travel.

 

9. Protecció de les dades dels clients del lloc web

·Girorooms Travel es preocupa per respectar la vida privada dels clients dels usuaris de la web i ha aplicat mesures de seguretat en aquest sentit destinades a protegir les dades personals dels clients dels usuaris de la web.

·Aquestes dades personals s'utilitzen per:

Executar la comanda de l'usuari i tractar-ne el pagament.

Contactar amb els clients amb finalitats comercials.

Informar els clients sobre Girorooms Travel, els seus productes i serveis i el seu lloc web.

·Girorooms Travel es reserva el dret de comunicar les dades personals de l'usuari als seus socis o a organitzacions amb qui tingui una relació contractual.

·Els clients tenen dret de rectificar, eliminar o blocar les dades inexactes, incompletes o no pertinents, així com el dret d'oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de màrqueting directe. Per fer-ho, només cal enviar una petició en aquest sentit a info@giroroomstravel.com

·Quan es visita el lloc web per primer cop, Girorooms Travel ofereix a l'usuari la possibilitat de triar l'idioma i de desar aquesta preferència. Per això, l'usuari accepta que Girorooms Travel utilitzi galetes, és a dir, arxius petits enviats pel seu servidor d'Internet que es graven al disc dur de l'usuari i que recopilen informació sobre la preferència d'idioma i duen a terme un registre de les pàgines visitades al lloc web. Girorooms Travel fa servir galetes per evitar que l'usuari rebi la mateixa informació de manera repetida o en un idioma erroni i per adaptar el contingut i la presentació del lloc al tipus de navegador de l'usuari.

 

10. Obligacions de l'usuari del lloc web

L'usuari es compromet a:

 • No usar el lloc web de Girorooms Travel amb fins iŀlegals o perjudicials per als drets de Girorooms Travel o de tercers, en particular, a no usar la web per difondre informacions perjudicials o iŀlegals, contràries als bons costums, discriminatòries o ofensives per a Girorooms Travel o per a tercers.

 • No pertorbar l'accés al lloc web, ni accedir o intentar accedir als sistemes informàtics de Girorooms Travel sense autorització, ni modificar la web, ni usar la web per transmetre virus informàtics, atacs cibernètics, cucs informàtics, etc.

 • Respectar aquestes condicions generals d'ús.

 • En cas que l'usuari de la web no respecti aquestes obligacions, Girorooms Travel es reserva el dret de prohibir i blocar immediatament l'accés al seu lloc web i reclamar danys i perjudicis.

 •  

11. Diversos

·El fet que Girorooms Travel no faci ús, en un moment o altre, d'una de les disposicions d'aquestes condicions generals no es podrà interpretar com una renúncia de Girorooms Travel a fer-ne ús més endavant.

·En cas que una de les disposicions de les condicions generals sigui declarada nuŀla o sense efecte, es considerarà com a no escrita, sense que això afecti la validesa de les altres disposicions, excepte si la disposició que es declara nuŀla o sense efecte és essencial i determinant.

 

12. Legislació aplicable i tribunal competent

·Tots els litigis relatius a l'ús del lloc web de Girorooms Travel o relatius als productes o serveis encomanats mitjançant la web de Girorooms Travel estan sotmesos a la legislació espanyola

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies